Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker. Läs mer om SFIS och medlemsskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

Nye ordförande Marco Schirone med avgående ordförande Ann-Christin Karlén

Marco Schirone tar över ordförandeskapet i nationella SFIS efter Ann-Christin Karlén som haft rollen sedan 2014. Anki hade aviserat sin avgång, men då ingen ny kandidat fanns tillgänglig vid ordinarie årsmöte i maj, stannade hon kvar tills vi kunde välja en ny ordförande.