Knowledge management

Den 4 december hölls ett uppstartsmöte för ett nytt nätverk för Knowledge management inom SFIS. Tanken är att nätverket ska fungera som ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte för medlemmar som arbetar med Knowledge Management eller som har ett intresse av området.

Är du som medlem intresserad av att vara med i nätverket behöver du bara bocka för KM-nätverket i matrikeln. Vill du som icke-medlem komma i kontak med nätverket kan du höra av dig på info@sfis.nu.