Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppen ansvarar för information och kommunikation om föreningen.
Vi tar fram informationsmaterial, PR-material, sponsringspaket och liknande.