Historik

TLS årsmöte i Stockholm 26-27/5 1961 Besök på Tekniska muséet. Tekniska muséets chef, Torsten Althin berättar.