Nyheter

[2018-09-07]

Are you our new team member?

[2018-09-07]

Är du bibliotekarie och vill veta mer om riksdagens arbete och dokument? Riksdagsbibliotekets kurs Riksdagskunskap för bibliotekarier ger fördjupad kunskap om riksdagsarbetet, riksdagstrycket och EU.

 

[2018-06-24]

Utmärkelsen Årets informationsspecialist delades 2018 ut till Inga-Lill Blomkvist
 


Motivering:

Inga-Lill Blomkvist är en sann informationsförhandlare och -förmedlare som ser till att tillgängliggöra e-resurser för i stort sett alla Nordens universitetsbibliotek samt specialbibliotek som arbetar med Asien på olika sätt.

Inga-Lill tjänstgör som bibliotekarie och webbmaster på Nordic Institute of Asian Studies Library and Information Centre (NIAS LINC) i Köpenhamn.  Hon har ett mycket brett nätverk runt om i världen, i synnerhet i Asien och Europa. Via sina många kontakter och sitt enträgna arbete med att hitta, upphandla och förmedla e-resurser lyckas hon nå studenter, forskare, bibliotekarier och andra intresserade inom asienrelaterade ämnen i Norden. Resurserna samlas i AsienPortalen, en guldgruva för alla som på något sätt jobbar med Asien.

Trots ett allt mer krympande anslag till dessa viktiga källor, som till början också innefattade tryckt material, lyckas Inga-Lill hålla en oerhört hög nivå på sin informationsservice, och med ett tillhörande ständigt gott humör, och hon får förhoppningsvis fortsätta med detta många år till.

 

 

[2018-06-24]

Stipendiet för 2018 tilldelas Liselotte Winka, som arbetar på Konstfacks bibliotek. 
 


 

[2018-06-19]

Efter vårkonferensen 2018-06-12 i Lund, på Asienbiblioteket, hölls SFIS´ årsmöte.
Till ordförande valdes Elisabeth Hammam Lie, Stockholm; sedan många år verksam på Kungliga Tekniska högskolans bibliotek. - Elisabeth är också ordförande i föreningens lokalavdelning i Stockholm.
Vid konstituerande mötet valdes Maria Ohlsson, Lunds Universitetsbibliotek till vice ordförande. Maria sitter även som ordförande i SFIS Syd.
Övriga ledamöter är:
Anna Carla Pecorella (nyval),
Carina Enestarre, Asienbiblioteket, Lunds Universitetsbibliotek,
Johannes Wagner, Plan B, Konsulter för bibliotek (nyval),
Marco Schirone, Chalmers och doktorand vid BHS; ledamot i SFIS Väst.

Välkommen till nytt verksamhetsår!
OCH - kom ihåg! Du som medlem är givetvis välkommen till dialog med styrelsen.
Mailto: info@sfis.nu 

Hälsningar Styrelsen
 

[2018-06-12]

SFIS har alltid hållit på att nätverka. Det började för länge sedan som IRIS, industrins referensgrupp för informationsfrågor. Iris bestod av bibliotekschefer på företagsbibliotek och medlem blev man genom inval.

[2018-05-16]

Konferens och årsmöte: Informationsspecialistens, högskole-, forsknings- och specialbibliotekariens framtida yrkesroll - tisdag 12 juni 

[2018-05-10]

Årets informationsspecialist är en utmärkelse som uppmärksammar de kompetenser som gör informationsspecialisten till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet.

Årets informationsspecialist står för nytänkande, kompetens och kvalitet och skapar mervärde för den organisation som han eller hon arbetar i.

[2018-05-10]

LM Information Award - ett stipendium för SFIS-medlemmar

Vill du delta i en nationell eller internationell konferens, utbildning eller ett studiebesök som kan ge utbyte när det gäller kunskapsutveckling eller omvärldsbevakning?

[2018-04-19]

Charlotte Håkansson, en kär och omtyckt kollega inom SFIS, har gått bort efter en tids sjukdom. 

Sidor